Printel

Wydawnictwo artykułów

Usługi

Kto musi przejść szkolenie PPOŻ

Kto musi przejść szkolenie PPOŻ

Każdy pracownik, który został właśnie przyjęty do pracy, z pewnością zetknął się z faktem, że musi przejść szkolenie PPOŻ. Pracodawca bowiem jest zobowiązany do tego, aby je zapewnić każdej osobie, która będzie na stałe przebywać w danym budynku. Szkolenia dla pracowników to wynik ustawy o ochronie przeciwpożarowej, która ma na celu uświadomienie o realnych zagrożeniach zdrowia lub życia, będących następstwem wybuchu pożaru, a także czynności szybkiego i poprawnego reagowania w momencie, kiedy takie zagrożenie wystąpi.

Obowiązki pracodawcy zatrudniającego ludzi w danym obiekcie

Pracodawca powinien przestrzegać wymagań technicznych i instalacyjnych budynku, w którym ma swoją firmę. Zapewnienie odpowiedniego sprzętu sygnalizacyjnego i gaśniczego to tylko początek zabezpieczenia ludzi, przebywających w nim. Aby były one naprawdę przydatne, muszą oni wiedzieć, jak z nich korzystać. Oprócz tego pracownicy powinni znać przepisy przeciwpożarowe oraz mieć ustalony schemat działań w przypadku wystąpienia pożaru. Szkolenie PPOŻ Warszawa spełnia właśnie takie zadanie. Skupia się ono nie tylko na omówieniu ogólnych zagrożeń – powinno być ono dostosowane do do stanowiska pracy. Pracodawca nie może dopuścić pracownika do wykonywania swoich obowiązków bez znajomości przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Co obejmuje szkolenie z zakresu PPOŻ

Specjaliści podczas takiego szkolenia uczą, jak zapobiegać powstaniu pożaru, jak praktycznie podejść do działań, jeśli się on pojawi oraz jak przeprowadzić sprawną ewakuację. Nie ma sztywnej instrukcji przeprowadzania takich szkoleń, bowiem są one ściśle dostosowane do obiektu, w którym są przeprowadzane. Jednak zawsze podczas jego trwania można się spodziewać:

  • Zapoznania uczestników z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego
  • Zaznajomienia ich z drogami ewakuacyjnymi
  • Zaprezentowania sprzętu gaśniczego i nauki korzystania z niego

Szkolenie przeciwpożarowe zawiera również praktyczne porady, jak zachować się w przypadku pożaru, jakie służby należy poinformować o zaistniałym zagrożeniu, a także jakie działania można podjąć w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się ognia.

Udostępnij