Printel

Wydawnictwo artykułów

Finanse

Usługi wchodzące w skład obsługi korporacyjnej spółek

Usługi wchodzące w skład obsługi korporacyjnej spółek

Korporacja, posiadająca wielu członków, mających swoje udziały, jako duże przedsiębiorstwo wymaga stosownych przepisów, regulujących wiele istotnych kwestii, związanych m.in. z jego utworzeniem, finansowaniem oraz zarządzaniem. Nic więc dziwnego, że wymaga odpowiedniej pomocy na każdym etapie działalności – w obsłudze, zachowaniu ładu korporacyjnego oraz prawa handlowego.

Na czym polega obsługa spółek korporacyjnych

Obsługa korporacyjnych spółek rozpoczyna się wraz ze startem takiej działalności. Opracowanie umowy, statutu spółki oraz wewnętrzne procedury muszą być czytelne i zgodne z prawem, a spółka zgłoszona do sądu rejestracyjnego. Zajmując się daną firmą, należy reprezentować ją przed wszelkimi organami administracyjnymi oraz dbać o jej finanse. Dlatego tak ważne jest, by powierzyć swoje interesy doświadczonym i kompetentnym osobom. Fachowe doradztwo powinno obejmować:

  • sporządzanie wszelkiego rodzaju umów spółek, również pomiędzy wspólnikami
  • bieżącą obsługę (przygotowywanie projektów, uchwał, organizację posiedzeń rad nadzorczych)
  • doradztwo w kwestii zbywania akcji, odkupu akcji, likwidacji spółek
  • doradztwo w przekształcaniu spółek, połączeniu lub rozdzieleniu
  • pomoc prawną związaną z funkcjonowaniem spółek korporacyjnych

Profesjonalna obsługa spółek korporacyjnych ma za zadanie pokazać wszelkie możliwości, zaproponować najlepsze rozwiązania, odpowiednie dla danego typu działalności, ochronić przed ryzykiem oraz prowadzić negocjacje, prowadzące do rozwiązywania wszelkiego rodzaju konfliktów, a także poprowadzić możliwe postępowania sądowe.

Udostępnij